Home / Finans  / Kredilerde Cayma Hakkı

Kredilerde Cayma Hakkı

Kredi kullandıktan sonra haklarımız neler? Kredilerde cayma hakkımız var mıdır? Var ise cayma hakkı kredilerde nasıl çalışır?

Kredilerde Cayma Hakkı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği” Resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik kredi kartı da dahil her türlü tüketici kredi sözleşmesini içine alıyor.

Artık küçük puntolarla yazılı anlaşılması zor sözleşmelerin yerini 12 punto büyüklüğünde açık ve sade bir dil ile yazılmış sözleşmeler alıyor. Bankalar sözleşmenin bir kopyasını kağıt veya kalıcı bir veri olarak tüketiciye vermekle yükümlü olacaklar.

Yasaya göre artık bankalar sözleşme imzalanmadan en az 1 gün önce tüketiciye sözleşme şartları hakkında bilgi vermek zorunda kalacaklar. Tüketiciler artık 14 gün süre içerinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şarta konu olmadan kredi sözleşmesinden cayabilecek.

Yönetmelikle hayatımıza girecek önemli maddelere değinmek gerekirse;

Banka Kredisi Erken Ödeme

Banka kredisinin tamamını erken ödeyene daha önceden fark alınıyorken artık indirime sahip olacak. Aynı şekilde eğer taksit ödemelerini önce gerçekleştiren kişiler ödemelerinde indirim alacaklar. Yönetmelikte ilgili konu aşağıda ki şekilde belirtilmiştir.

Kredi sözleşmelerinin feshi nedeniyle kredinin tümünün erken geri ödenmesi durumunda, ödeme taksit tarihinde yapılıyorsa, vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir. Erken ödeme, iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa, ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.

Tüketicinin bir veya birden fazla taksidi vadesinden önce ödemesi durumunda, erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz, faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve ücret tutarı kadar indirim yapılır.

Tüketicinin, kredi borcunun tamamını erken ödemesi veya bir veya birden fazla taksidi vadesinden önce ödemesi durumunda, erken ödeme indirimi veya faiz hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu tarih hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemez.

Temerrüt ve Geç Ödeme

Tüketici kredisi sözleşmelerinde, tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur. Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz ve ücretler dikkate alınmaz.

Tüketiciden sözleşmede yer alan akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemez. Bu orandan daha yüksek bir gecikme faizi tahsil edilmesi durumunda, kredi veren, fazla tahsil ettiği tutar ile fazla tahsil edilen tutarın tahsil edildiği tarihle fiilen tüketiciye geri ödendiği tarih arasındaki süre için sözleşmede yer alan akdi faiz oranının yüzde otuz fazlası üzerinden hesaplanacak faizi tüketiciye ödemekle yükümlüdür.

Kredi veren, tüketicinin temerrüde düşmesi veya geç ödeme yapması durumunda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamını tüketiciden talep edebilir.

Kredi veren, tüketicinin temerrüde düşmesi veya geç ödeme yapması durumunda, tüketiciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı iş günü esas alınır. Bu süre hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemez.

Sigorta Yapılması

Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

Puanlama özeti
YORUMSUZ

YORUM YAP

Güncel kalmak istiyor musunuz?

E-bültenimize abone olun güncel içeriklerimizden anında haberdar olun. Yaşam, Aile, Seyahat, Finans ve daha birçok konuda içeriklerimizi takip edin.

Teşekkürler